Zero Impact

  • logo save the worldPICCOLO.jpg

Snažíme sa .....

Vážení hostia,
chceme s vami podeliť o našu filozofiu ochrany našej planéty.
Apartmány Verona, s malým úsilím, sa snažia nestrácať prírodné zdroje, ktoré sa pomaly vyčerpávajú.
Voda je prvým prvkom, ktorý sa snažíme nehromažďovať, a preto vás žiadame, aby ste sa postarali o jeho použitie.
V našich kúpeľniach sme nainštalovali 100-litrové kotly s nízkou spotrebou energie, ktoré zaručujú 15 nepretržitých minút veľmi teplej vody a následne bude voda vlažná, nespalíme plyn a nevyfukujeme do vzduchu žiadne výpary.
Nežiadame vás, aby ste nepoužili všetky litre, ktoré máte k dispozícii, ale aby sme našu filozofiu považovali za menej odpadu s vodou a malú pomoc pre našu planétu.
Naša elektrická energia je uložená na batériách a fotovoltaických zariadeniach, takže s týmito gestami dúfame, že nám viac pomôžeme na zemi.
Nežiadam vás, aby ste zmenili svoje návyky, ale snažte sa zdieľať túto filozofiu len počas Vášho pobytu vo Verona Apartments.

Ďalší krok? ... Použite dažďovú vodu.
vďaka
Lara a Roko